KRZYSZTOF
OSTRZESZEWICZ

Urodzony w Warszawie artysta rzeźbiarz. Absolwent warszawskiej ASP. Zafascynowany modernizmem i przedwojenną awangardą.
Uprawia rzeźbę, malarstwo, rysunek i fotografię.

Krzysztof Ostrzeszewicz,
nota biograficzna
W latach 2005-2010 odbył studia na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom obroniony w pracowni prof. Adama Myjaka został wyróżniony wyborem do udziału w wystawie „COMING OUT – Najlepsze Dyplomy ASP 2010”.

W tym samym roku wykonał nagrobek Zbigniewa Zapasiewicza na powązkowskim Cmentarzu Wojskowym w Warszawie, na zlecenie Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza.

Inicjator i współautor licznych projektów społecznych, realizowanych m.in. w ramach grupy Reaktor – Laboratorium Rzeźby oraz projektu Rzeźba nad Wisłą.

W 2016 roku znalazł się w rankingu „Kompas Młodej Sztuki” - zestawieniu najbardziej obiecujących polskich artystów według dziennika Rzeczpospolita.

Obecnie związany z galerią sztuki współczesnej 101projekt.